Passie voor prestatie
Processen door KPPR
- passie voor prestatie -


Moet u nog steeds uw processen beschrijven,
maar heeft u of uw afdeling hier geen tijd voor?

KPPR kan u hierbij helpen, waarbij u rekening dient te houden met gepeperde discussies.

KPPR maakt gebruik van workflows om uw processen te beschrijven en analyseren. Direct wordt zichtbaar waar handelingen wellicht dubbel worden gedaan en of verandering wenselijk c.q. logisch is.

KPPR werkt volgens 3 stappen:


Tijdens stap 3 vindt naast het beschrijven van het proces, de analyse en eventueel de veranderingsslag plaats. De hoofdprocessen, subprocessen, taken en handelingen zijn aan elkaar gekoppeld.

Een voorbeeld van een workflow op handelingsniveau ziet er als volgt uit:
(uiteraard in uw huisstijl en met uw logo)