Passie voor prestatie
De jaarplanmonitor
cyclische kwaliteitszorg - minimale tijdsinspanning
                         - passie voor prestatie -In veel organisaties (profit en non-profit) wordt gewerkt met jaarplannen.
De gewenste doelstellingen en resultaten voor komend jaar worden vastgelegd en zijn het resultaat van onderhandelingen en budgetbesprekingen.

Wat echter in veel organisaties ontbreekt is een pragmatisch instrument om de resultaten te monitoren en indien gewenst bij te sturen.

KPPR heeft hiervoor de jaarplanmonitor ontwikkeld.
In 15 minuten per kwartaal een mooi grafisch overzicht van de stand van zaken van het jaarplan per afdeling en indien gewenst van meerdere afdelingen.
Het dashboard is de basis voor een resultaatgesprek en bevordert resultaatgericht werken.

Dus in 15 minuten per kwartaal grip op de ontwikkeling van uw afdeling of organisatie.

Uiteraard kunt u kiezen uit diverse dashboard mogelijkheden en is het aantal indicatoren geheel vrij naar keuze.

Bent u ge´nteresseerd in een passioneel, vrijblijvend gesprek dan kunt u KPPR telefonisch bereiken
op nummer : 06-203 11 44 3 of u kunt mailen naar: info@kppr.nl